Zásady ochrany osobních údajů

Náš internetový obchod respektuje práva zákazníka. Při zadávání objednávky je dodržována přísná diskrétnost. Informace jsou bezpečně uloženy a chráněny před přenosem. Souhlasem se zpracováním zákaznických údajů výhradně za účelem poskytování služeb je zadání objednávky na webové stránce. Osobní údaje zahrnují osobní údaje o zákazníkovi: adresa; jméno, příjmení, patronymie; informace o narození; majetek, rodinný stav; osobní kontakty (telefon, email) a další informace. Zákazník má právo odmítnout zpracování osobních údajů. V tomto případě garantujeme odstranění všech osobních údajů ze stránek do tří dnů v pracovní době. Zákazník může toto odmítnutí vydat jednoduchým e-mailem na adresu uvedenou na stránce našeho webu.